معجزه دبریدسافت

0
197

دبریسافت
تمیز کننده زخم بستر از بافت نکروز

این محصول ساخته شده از پلی استر ۱۰۰% بدون سفید کننده و با یک لایه پلی آکریلیک ( بدون رزین و مشتقات آن)
سر زاویه دار فیبرهای دبریسافت بطور موثری زخم را پاک کرده و از بافت های تازه محافظ میکند.


دبریسافت را قبل از استفاده باید با محلول های شستشو دهنده استاندارد زخم خیس کرد.

موارد استفاده :
دبریدمان زخم های نکروز سطحی

سایز
۱۰*۱۰