درمان زخم سوختگی ۴۱ درصد درجه ۲

0
3

درمان زخم سوختگی ۴۱ درصد درجه ۲ با پانسمان های نوین، گرافت پوستی، درمان های حمایتی.

زخم سوختگی

مددجو نهایتا در کمترین زمان ممکن و در ۲۱ روز درمان شد. فایل کامل گزارش موردی و تجربه نگاری (Case Report) را از طریق لینک زیر می توانید دانلود کنید.