راهنمای تصویری: مراقبت از پای دیابتی

0
164
راهنمای علمی و عملی مراقبت از پای دیابتی
راهنمای علمی و عملی مراقبت از پای دیابتی

 

افرادی که دچار بیماری  دیابت می باشند نیاز به مراقبت های ویژه ای جهت جلوگیری از زخم شدن مخصوصا در پای خود هستند. افرادی که دیابت دارند و درگیر زخم دیابت می شوند اصطلاحا به آن زخم پای دیابتی گفته می شود.

جهت سهولت در یادگیری و آموزش تصویر ذیل طراحی و آماده سازی شده تا در اختیار شما عزیزان قرار بگیرد.

راهنمای علمی و عملی مراقبت از پای دیابتی
راهنمای علمی و عملی مراقبت از پای دیابتی